Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37417
Title: Mô hình đại lý ngân hàng: Thực tiễn quốc tế và những khuyến nghị chính sách cho Việt Nam
Authors: Vũ, Thị Hải Yến
Keywords: Đại lý ngân hàng
Thực tiễn quốc tế
Chính sách
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 24 .- Tr.52-59
Abstract: Bài viết: Tổng quan về đại lý ngân hàng; Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam; Thực trạng triển khai mô hình đại lý ngân hàng tại Việt Nam; Khuyến nghị chính sách cho Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37417
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.219.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.