Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37427
Title: Ảnh hưởng công đầm nén đến chất lượng mặt đường cấp phối đá dăm gia cố xi măng
Authors: Trần, Thị Thu Thảo
Trần, Trung Hiếu
Keywords: Cấp phối đá dăm gia cố xi măng
Cường độ nén
Cường độ ép chẻ
Đầm nén
Công tác xây dựng đường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 8 .- Tr.92-95
Abstract: Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của công đầm nén đến chất lượng của vật liệu cấp phối đá dăm gia cố xi măng (CPĐD GCXM) trong công tác xây dựng đường ô tô. Kết quả cho thấy công đầm nén ảnh hưởng rất nhiều tới cường độ chịu nén và cường độ chịu ép chẻ của hỗn hợp cấp phối đá dăm gia cố xi măng. Vì vậy cần nghiên cứu để chỉ ra tầm quan trọng của công đầm nén cho mặt đường cấp phối đá dăm gia cố xi măng. Từ đó giúp định hướng cho các nhà thiết kế, nhà thi công dễ dàng hơn trong việc thiết kế và đề xuất công đầm nén cho mặt đường cấp phối đá dăm gia cố xi măng. Từ đó có những nhận định đánh giá ban đầu để tăng cường nâng cao công tác đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công. Nhằm nâng cao chất lượng cũng như tuổi thọ cho loại mặt đường này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37427
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.85 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.