Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37431
Title: Mô hình vật liệu cho cát san hô lẫn vụn cành bão hòa nước sử dụng trong autodyn
Authors: Trịnh, Trung Tiến
Keywords: Mô hình vật liệu
San hô bão hòa nước
Tải trọng nổ
AutoDyn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 8 .- Tr.96-100
Abstract: Để khảo sát được ứng xử của công trình ngầm trong môi trường cát san hô lẫn vụn cành bão hòa nước chịu tác dụng của tải trọng nổ bằng phần mềm AutoDyn, cần phải xây dựng mô hình vật liệu cho cát san hô lẫn vụn cành bão hòa nước. Trong bài báo này tác giả trình bày cơ sở lý thuyết xây dựng mô hình vật liệu và kết quả mô hình vật liệu của cát san hô lẫn vụn cành bão hòa nước sử dụng trong phần mềm AutoDyn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37431
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.