Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37466
Title: Giải pháp ứng dụng bê tông tính năng siêu cao trong sửa chữa, tăng cường kết cấu mặt cầu bản thép trực hướng ở Việt Nam
Authors: Đặng, Văn Sỹ
Phạm, Duy Hữu
Nguyễn, Hữu Tuân
Keywords: Cầu thép trực hướng
Bê tông tính năng siêu cao
Lớp phủ mặt cầu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.29-32
Abstract: Kết cấu mặt cầu bản thép trực hướng với nhiều ưu điểm đã được sử dụng phổ biến cho cầu nhịp lớn, cầu di dộng. Các hư hỏng ở lớp phủ mặt cầu và ở các bộ phận kết cấu do sự xuống cấp của vật liệu, sự gia tăng tải trọng khai thác đã trở thành mối quan tâm trên phạm vi thế giới.Giải pháp sử dụng bê tông cốt sợi làm lớp phủ mặt cầu đã được nghiên cứu, ứng dụng ở Hà Lan, Nhật Bản, Trung Quốc...Bài viết giới thiệu các kết quả nghiên cứu bước đầu về vật liệu chế tạo, mô hình ứng xử của vật liệu UHPFRC, ứng xử của kết cấu mặt cầu sử dụng lớp phủ bằng UHPFRC và đề xuất mô hình ứng dụng UHPFRC làm lớp phủ mặt cầu thép trực hướng ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37466
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.