Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37466
Nhan đề: Giải pháp ứng dụng bê tông tính năng siêu cao trong sửa chữa, tăng cường kết cấu mặt cầu bản thép trực hướng ở Việt Nam
Tác giả: Đặng, Văn Sỹ
Phạm, Duy Hữu
Nguyễn, Hữu Tuân
Từ khoá: Cầu thép trực hướng
Bê tông tính năng siêu cao
Lớp phủ mặt cầu
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.29-32
Tóm tắt: Kết cấu mặt cầu bản thép trực hướng với nhiều ưu điểm đã được sử dụng phổ biến cho cầu nhịp lớn, cầu di dộng. Các hư hỏng ở lớp phủ mặt cầu và ở các bộ phận kết cấu do sự xuống cấp của vật liệu, sự gia tăng tải trọng khai thác đã trở thành mối quan tâm trên phạm vi thế giới.Giải pháp sử dụng bê tông cốt sợi làm lớp phủ mặt cầu đã được nghiên cứu, ứng dụng ở Hà Lan, Nhật Bản, Trung Quốc...Bài viết giới thiệu các kết quả nghiên cứu bước đầu về vật liệu chế tạo, mô hình ứng xử của vật liệu UHPFRC, ứng xử của kết cấu mặt cầu sử dụng lớp phủ bằng UHPFRC và đề xuất mô hình ứng dụng UHPFRC làm lớp phủ mặt cầu thép trực hướng ở Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37466
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.