Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37486
Nhan đề: Xác đỊnh khu vực ưu tiên bảo tồn động vật hoang dã trong bối cảnh biến đổi khí hậu
Tác giả: Vũ, Tiến Thịnh
Nguyễn, Đắc Mạnh
Lê, Thái Sơn
Trần, Văn Dũng
Nguyễn, Thị Hòa
Hoàng, Thị Thanh Nhàn
Nguyễn, Thị Vân Anh
Từ khoá: Bảo tồn
Biến đổi khí hậu
Da dạng sinh học
Động vật hoang dã
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 386 .- Tr.131-136
Tóm tắt: Đây là các khu bảo tồn cần được ưu tiên đầu tư nghiên cứu vào bảo tồn trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Các khu bảo tồn có mức độ ưu tiên rất cao chủ yếu nằm từ vùng Tây Nguyên tới Bắc Trung bộ. Các nhà quản lý quan tâm đến công tác bảo tồn một nhóm loài cụ thể có thể sử dụng kết quả nghiên cứu để sắp xếp mức độ ưu tiên của các khu bảo tồn theo nhóm loài đó. Tưong tự như vậy, kết quả nghiên cứu cũng có thể được sử dụng để sắp xếp và xác định mức độ ưu tiên cho các khu bảo tồn theo vùng, miền.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37486
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.11 MBAdobe PDF
Your IP: 52.203.18.65


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.