Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37486
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Tiến Thịnh-
dc.contributor.authorNguyễn, Đắc Mạnh-
dc.contributor.authorLê, Thái Sơn-
dc.contributor.authorTrần, Văn Dũng-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hòa-
dc.contributor.authorHoàng, Thị Thanh Nhàn-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Vân Anh-
dc.date.accessioned2020-10-19T01:29:17Z-
dc.date.available2020-10-19T01:29:17Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-4581-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37486-
dc.description.abstractĐây là các khu bảo tồn cần được ưu tiên đầu tư nghiên cứu vào bảo tồn trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Các khu bảo tồn có mức độ ưu tiên rất cao chủ yếu nằm từ vùng Tây Nguyên tới Bắc Trung bộ. Các nhà quản lý quan tâm đến công tác bảo tồn một nhóm loài cụ thể có thể sử dụng kết quả nghiên cứu để sắp xếp mức độ ưu tiên của các khu bảo tồn theo nhóm loài đó. Tưong tự như vậy, kết quả nghiên cứu cũng có thể được sử dụng để sắp xếp và xác định mức độ ưu tiên cho các khu bảo tồn theo vùng, miền.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 386 .- Tr.131-136-
dc.subjectBảo tồnvi_VN
dc.subjectBiến đổi khí hậuvi_VN
dc.subjectDa dạng sinh họcvi_VN
dc.subjectĐộng vật hoang dãvi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.titleXác đỊnh khu vực ưu tiên bảo tồn động vật hoang dã trong bối cảnh biến đổi khí hậuvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.11 MBAdobe PDF
Your IP: 23.20.20.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.