Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37489
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả chuỗi giá tri cam sành ở Hậu Giang
Authors: Nguyễn, Phú Son
Lê, Văn Gia Nhỏ
Lê, Bửu Minh Quân
Võ, Hữu Thoại
Keywords: Chuỗi giá trị
Hiệu quả
Cam Sành
Hậu Giang
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 386 .- Tr.144-151
Abstract: Thông qua việc sử dụng các công cụ phân tích truyền thống và hiện đại, sử dụng thông tin thu thập được từ 99 hộ sản xuất cam Sành, 6 cơ sở/cửa hàng cung cấp các sản phẩm đầu vào, 10 thương lái, 3 chủ vựa buôn bán cam sành, 14 cửa hàng/người bán lẻ, 10 người tiêu dùng và 5 chuyên gia ở địa phương và trường đại học, nghiên cứu này đã chỉ ra được 5 giải pháp để nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị (CGT) cam Sành ở Hậu Giang, bao gồm: (i) Tiếp tục duy trì và mở rộng việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng, (ii) ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong việc sử dụng phân bón và tưới tiêu để cắt giảm chi phí sản xuất và nâng cao năng suất, (iii) Mở rộng liên kết sản xuất & tiêu thụ giữa các tác nhân trong chuỗi, (iv) Đầu tư xây dựng cơ sở/doanh nghiệp sản xuất cây giống có chất lượng cao và thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu, (v) Phát triển các cơ sở/doanh nghiệp chế biến những sản phẩm giá trị gia tăng từ cam Sành.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37489
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.234.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.