Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37489
Nhan đề: Giải pháp nâng cao hiệu quả chuỗi giá tri cam sành ở Hậu Giang
Tác giả: Nguyễn, Phú Son
Lê, Văn Gia Nhỏ
Lê, Bửu Minh Quân
Võ, Hữu Thoại
Từ khoá: Chuỗi giá trị
Hiệu quả
Cam Sành
Hậu Giang
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 386 .- Tr.144-151
Tóm tắt: Thông qua việc sử dụng các công cụ phân tích truyền thống và hiện đại, sử dụng thông tin thu thập được từ 99 hộ sản xuất cam Sành, 6 cơ sở/cửa hàng cung cấp các sản phẩm đầu vào, 10 thương lái, 3 chủ vựa buôn bán cam sành, 14 cửa hàng/người bán lẻ, 10 người tiêu dùng và 5 chuyên gia ở địa phương và trường đại học, nghiên cứu này đã chỉ ra được 5 giải pháp để nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị (CGT) cam Sành ở Hậu Giang, bao gồm: (i) Tiếp tục duy trì và mở rộng việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng, (ii) ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong việc sử dụng phân bón và tưới tiêu để cắt giảm chi phí sản xuất và nâng cao năng suất, (iii) Mở rộng liên kết sản xuất & tiêu thụ giữa các tác nhân trong chuỗi, (iv) Đầu tư xây dựng cơ sở/doanh nghiệp sản xuất cây giống có chất lượng cao và thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu, (v) Phát triển các cơ sở/doanh nghiệp chế biến những sản phẩm giá trị gia tăng từ cam Sành.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37489
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.94.194


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.