Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37509
Title: Khảo sát khả năng mở rộng vùng cấm Graphene đơn lớp thông qua epoxy hóa graphene bằng tính toán mô phỏng
Authors: Đinh, Nguyễn Trọng Nghĩa
Ngô, Thị Hồng Tâm
Keywords: Graphene đơn lớp
DFT
DMol3
Mở rộng vùng cấm
Epoxy hóa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm;Tập. 20, Số 01 .- Tr.127-133
Abstract: Bài báo này khảo sát khả năng mở rộng vùng cấm graphene đơn lớp thông qua quá trình epoxy hóa graphene. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là tính toán mô phỏng bằng lý thuyết DPT sử dụng gói phần mềm DMol3. Qua đó, khi được epoxy hóa, graphene đơn lớp có thể mở rộng vùng cấm và có tính chất của chất bán dẫn trực tiếp. Tỷ lệ epoxy tối ưu để mở rộng vùng cấm là khoảng 18-19%. Đây là nghiên cứu mang tính định hướng cho các nghiên cứu thực nghiệm tiếp theo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37509
ISSN: 0866-8132
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ và Thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.74.241


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.