Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37509
Nhan đề: Khảo sát khả năng mở rộng vùng cấm Graphene đơn lớp thông qua epoxy hóa graphene bằng tính toán mô phỏng
Tác giả: Đinh, Nguyễn Trọng Nghĩa
Ngô, Thị Hồng Tâm
Từ khoá: Graphene đơn lớp
DFT
DMol3
Mở rộng vùng cấm
Epoxy hóa
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm;Tập. 20, Số 01 .- Tr.127-133
Tóm tắt: Bài báo này khảo sát khả năng mở rộng vùng cấm graphene đơn lớp thông qua quá trình epoxy hóa graphene. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là tính toán mô phỏng bằng lý thuyết DPT sử dụng gói phần mềm DMol3. Qua đó, khi được epoxy hóa, graphene đơn lớp có thể mở rộng vùng cấm và có tính chất của chất bán dẫn trực tiếp. Tỷ lệ epoxy tối ưu để mở rộng vùng cấm là khoảng 18-19%. Đây là nghiên cứu mang tính định hướng cho các nghiên cứu thực nghiệm tiếp theo.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37509
ISSN: 0866-8132
Bộ sưu tập: Khoa học Công nghệ và Thực phẩm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.74.241


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.