Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37511
Title: Sinh kế của người Cơ–tu ở khu tái định cư thủy điện Sông Bung 4 (Nghiên cứu ở thôn 2, xã Tà Pơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam)
Authors: Đặng, Minh Ngọc
Keywords: Tái định cư
Thủy điện sông Bung 4
Dân tộc Cơ–tu
Sinh kế
Quảng Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 06 .- Tr.76-84
Abstract: Việc xây dựng thủy điện Sông Bung 4 tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã có những đóng góp không nhỏ cho sự tăng trưởng kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, đi kèm với công trình thủy điện là những hệ lụy về di dân, tái định cư, xã hội, sinh kế, văn hóa truyền thống và môi trường. Trong đó, công trình thủy điện đã ảnh hưởng nhiều đến sinh kế và nơi ở của người Cơ–tu tại Thôn 2, xã Tà Pơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Không những họ phải rời nơi đã sinh sống để di dời đến các khu tái định cư tập trung mà còn chịu nhiều áp lực của điều kiện môi trường sống thay đổi nên gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, người Cơ–tu tại đã thay đổi sinh kế của mình để thích nghi với môi trường mới. Bài viết này tìm hiểu thực trạng hoạt động sinh kế của người Cơ–tu tại thôn 2 sau khi di dời đến khu tái định cư.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37511
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.50.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.