Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37511
Nhan đề: Sinh kế của người Cơ–tu ở khu tái định cư thủy điện Sông Bung 4 (Nghiên cứu ở thôn 2, xã Tà Pơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam)
Tác giả: Đặng, Minh Ngọc
Từ khoá: Tái định cư
Thủy điện sông Bung 4
Dân tộc Cơ–tu
Sinh kế
Quảng Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Dân tộc học;Số 06 .- Tr.76-84
Tóm tắt: Việc xây dựng thủy điện Sông Bung 4 tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã có những đóng góp không nhỏ cho sự tăng trưởng kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, đi kèm với công trình thủy điện là những hệ lụy về di dân, tái định cư, xã hội, sinh kế, văn hóa truyền thống và môi trường. Trong đó, công trình thủy điện đã ảnh hưởng nhiều đến sinh kế và nơi ở của người Cơ–tu tại Thôn 2, xã Tà Pơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Không những họ phải rời nơi đã sinh sống để di dời đến các khu tái định cư tập trung mà còn chịu nhiều áp lực của điều kiện môi trường sống thay đổi nên gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, người Cơ–tu tại đã thay đổi sinh kế của mình để thích nghi với môi trường mới. Bài viết này tìm hiểu thực trạng hoạt động sinh kế của người Cơ–tu tại thôn 2 sau khi di dời đến khu tái định cư.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37511
Bộ sưu tập: Dân tộc học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.