Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37519
Title: Giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam
Authors: Hoàng, Vũ Quang
Đặng, Thị Phương Hoa
Keywords: Kinh tế trang trại
Phát triển nông nghiệp
Chính sách nông nghiệp
Phân tích chính sách nông nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 11 .- Tr.43-51
Abstract: Bài viết tiếp cận từ góc độ quản lý nhà nước về thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam, phân tích bối cảnh và đưa ra một số giải pháp chính sách, nhấn mạnh đến việc thay đổi các tiêu chí là quy định của Nhà nước về kinh tế trang trại theo hướng thị trường và phát triển bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37519
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.