Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37524
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thế Nhuận-
dc.contributor.authorNguyễn, Quang Thạch-
dc.date.accessioned2020-10-20T02:04:35Z-
dc.date.available2020-10-20T02:04:35Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-4581-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37524-
dc.description.abstractKết quả nghiên cứu cho thấy: 1) Tại thời điểm 30 ngày đối với giống khoai tây Atlantic và 35 ngày sau trồng đối với giống khoai tây P03 tiến hành sốc dinh dưỡng trong vòng 48 giờ làm tăng số lượng củ khoai tây trung bình/cây và năng suất củ thu được, đối với giống khoai tây Atlantic đạt 9,3 củ/cây, năng suất đạt 264 củ/m2, cao hơn công thức đối chúng 171%; đối với giống khoai tây P03 đạt 12,6 củ/cây, năng suất đạt 320,6 củ/m², cao hơn nghiệm thức đối chứng 154%. Sốc dinh dưỡng, đồng thời điều chỉnh về pH thấp có tương tác chặt đến số lượng củ/cây và năng suất củ thu được. Đối với giống khoai lây Atlantic có số củ trung bình/cây đạt 10,6 củ, năng suất đạt 308 củ/m², đối với giống khoai tây P03, số củ trung bình/cây đạt 13,3 củ, năng suất đạt 369 củ/m².vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 387 .- Tr.13-21-
dc.subjectAtlanticvi_VN
dc.subjectP03vi_VN
dc.subjectkhoai tâyvi_VN
dc.subjectpHvi_VN
dc.subjectSốc dinh dưỡngvi_VN
dc.titleẢnh hưởng của sốc dinh dưỡng và pH trong điều kiện tăng số củ khoai tây Mini (Mini Tuber) trồng từ cây giống sau cấy mô (Root cutting) trên giá thể mụn xơ dừavi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.36 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.