Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37541
Title: Những tiến bộ khoa học và ứng dụng trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam
Authors: Trần, Việt Phương
Trần, Thị Bích Ngọc
Lê, Văn Huyên
Bùi, Thị Thu Huyền
Đào, Thị Phương
Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Đào, Đức Kiên
Bùi, Thị Hồng
Bùi, Thị Thu Hiền
Keywords: Giá trị dinh dưỡng
Ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi
Nhu cầu dinh dưỡng
Probiotie
Enzyme
Phytogenic
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 89 .- Tr.02-14
Abstract: Ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp là một trong các ngành sản xuất năng động nhất trong lĩnh vực nông nghiệp có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của ngành chăn nuôi. Sự phát triển vượt bậc của ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi có được là nhờ những đóng góp không nhỏ của các nhà khoa học về thức ăn dinh dưỡng vật nuôi đối với việc tiếp thu và ứng dụng các tiến bộ khoa học về dinh dưỡng động vật trên thế giới và nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm cải tiến hiệu quả sử dụng của thức ăn chăn nuôi. Bài tổng quan tập trung vào lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi cho lợn và gia cầm. Ở nước ta, những nghiên cứu trong lĩnh vực dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi cũng không nằm ngoài xu hướng chung của thế giới. Những nghiên cứu này thể hiện trong các lĩnh vực: (i) Nghiên cứu đánh giá giá trị dinh dưỡng của thức ăn (thành phần hóa học và giá trị năng lượng của thức ăn); (ii) Nghiên cứu xác định nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi và (iii) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong dinh dưỡng động vật. Đề xuất nghiên cứu trong thời gian tới cần tập trung vào nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất thức ăn theo hướng công nghiệp hiệu quả ở quy mô trang trại chăn nuôi tập trung, nghiên cứu sản xuất thức ăn chăn nuôi hữu cơ, nghiên cứu áp dụng công nghệ sinh học sản xuất các chế phẩm thức ăn bổ sung theo hướng tăng hiệu quả sử dụng thức ăn và tạo ra sản phẩm chăn nuôi an toàn, và nghiên cứu sản xuất nguồn protein vi sinh vật.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37541
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.68 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.108.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.