Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37549
Title: Phương pháp giải bài toán CO₂ tác dụng với dung dịch kiềm
Authors: Nguyễn, Duy Phước
Keywords: Phương pháp
Giải
Bài toán CO₂
Dung dịch kiềm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Tập. 357, Số 09 .- Tr.1-4
Abstract: Khi nghiên cứu chương kim loại kiềm, kiềm thổ sẽ thường gặp dạng bài tập CO₂ tác dụng với dung dịch kiềm. Đây một dạng bài phổ biến, không những có trong đề thi kết thúc chương, thi học kì mà còn xuất hiện thường xuyên trong các kì thi lớn như học sinh giỏi tỉnh, THPT Quốc gia. Bài viết sau đây sẽ giúp độc giả tìm hiểu và giải quyết bài tập này một cách dễ dàng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37549
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
787.82 kBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.