Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37553
Title: Khả năng sản xuất của gà lai ba giống MZL nuôi lấy thịt ở các phương thức khác nhau
Authors: Phạm, Hải Ninh
Dương, Thanh Tùng
Vũ, Ngọc Sơn
Nguyễn, Khắc Khánh
Nguyễn, Duy Vụ
Chu, Văn Tỵ
Keywords: Gà MZL
Nuôi nhốt
Bán chăn thả
Tiêu thụ thức ăn
Khối lượng cơ thể
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 89 .- Tr.26-35
Abstract: Nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng sản xuất của gà lai MZL nuôi lấy thịt với 2 phương thức, mỗi phương thức nuôi 450 con. Phương thức nuôi nhốt mật độ 8 con/m2, nuôi bán chăn thả với mật độ thả 1m2/con. Kết quả đạt được như sau: Phương thức nuôi nhốt đạt tỷ lệ nuôi sống 96,2% khối lượng trung bình đạt 2072,6 g/con, TTTA/kgP 3,27 kg. Nuôi bán chăn thả nuôi sống đạt 95,7%, khối lượng trung bình đạt 2000,0 g/con và TTTA/kgP là 3,44 kg. Giá thành sản xuất 1kg thịt hơi từ 47345 đ/kg đến 49618 đ/kg.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37553
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.