Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3756
Title: Nghiên cứu cao đặc phương thuốc Vị tràng an về tác dụng kháng khuẩn, chống viêm ở đại tràng thực nghiệm
Authors: Bùi, Hồng Cường
Phùng, Hòa Bình
Phùng, Bá Đức
Keywords: Cao đặc
Vị tràng an
Kháng khuẩn
Chống viêm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 503 .- Tr.8-14
Abstract: Nghiên cứu tác dụng kháng khuẩn, chống viêm cấp và tác dụng chống viêm đại tràng trên chuột cống trắng của cáo đặc Vị tràng an.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3756
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.96 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.116.201


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.