Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37562
Title: Đa dạng và phân bố các loài thuộc chi lan kim tuyến (Anoectochilus Blume) tại Thanh Hóa
Authors: Nguyễn, Trọng Quyền
Bùi, Văn Thắng
Hoàng, Văn Sâm
Keywords: Anoectochilus Blume
Đa dạng loài
Rừng đặc dụng
Thanh Hóa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 387 .- Tr.80-86
Abstract: Bài báo là kết quả điều tra, nghiên cứu các loài thuộc chi Anocctochilus Blume trên địa bàn 11 khu rừng đặc dụng của tính Thanh Hóa. Kết quả ghi nhận số loài thuộc chi Anoectochilus Blume trên địa bàn tỉnh khá đa dạng với 5 loài được ghi nhận là Anoectochilus calcareus Aver, Anoectochilus elwesii (C. B. Clarke ex Hook.f.) King & Pantl, Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl., Anoectochilus annamensis Aver và Anoectochihis fonnosanus Hayata …
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37562
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.156.34


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.