Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37572
Nhan đề: Biến động chất lượng nước mặt trên sông Hậu trong phạm vi thị trấn Mái Dầm,huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Tác giả: Nguyễn, Văn Công
Trần, Sỹ Nam
Huỳnh, Văn Thảo
Huỳnh, Công Khánh
Nguyễn, Thị Thùy
Phạm, Văn Tươi
Phạm, Quốc Nguyên
Từ khoá: Chất lượng nước mặt
Sông Hậu
Thị trấn Mái Dầm
Tỉnh Hậu Giang
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 387 .- Tr.97-105
Tóm tắt: Chất lượng nước mặt trên sông Hậu trong phạm vi thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang được quan trắc từ tháng 3/2017 đến tháng 3/2018 nhằm cung cấp thông tin môi trường phục vụ cho đánh giá tác động của phát triển kinh tế xã hội trong phạm vi nghiên cứu sau này ...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37572
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.19 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.