Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37572
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Công-
dc.contributor.authorTrần, Sỹ Nam-
dc.contributor.authorHuỳnh, Văn Thảo-
dc.contributor.authorHuỳnh, Công Khánh-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thùy-
dc.contributor.authorPhạm, Văn Tươi-
dc.contributor.authorPhạm, Quốc Nguyên-
dc.date.accessioned2020-10-20T02:57:19Z-
dc.date.available2020-10-20T02:57:19Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-4581-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37572-
dc.description.abstractChất lượng nước mặt trên sông Hậu trong phạm vi thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang được quan trắc từ tháng 3/2017 đến tháng 3/2018 nhằm cung cấp thông tin môi trường phục vụ cho đánh giá tác động của phát triển kinh tế xã hội trong phạm vi nghiên cứu sau này ...vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 387 .- Tr.97-105-
dc.subjectChất lượng nước mặtvi_VN
dc.subjectSông Hậuvi_VN
dc.subjectThị trấn Mái Dầmvi_VN
dc.subjectTỉnh Hậu Giangvi_VN
dc.titleBiến động chất lượng nước mặt trên sông Hậu trong phạm vi thị trấn Mái Dầm,huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giangvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.19 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.