Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37575
Nhan đề: Bác Tô Hoài - thản nhiên như nước
Tác giả: Hồ, Anh Thái
Từ khoá: Bác Tô Hoài
Thản nhiên như nước
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 950 .- Tr.98-102
Tóm tắt: Chúng tôi thường gọi ông cụ ấy là bác Tô Hoài. Không nói “nhà văn Tô Hoài”, không nói “ông Tô Hoài”, mà là bác Tô Hoài.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37575
ISSN: 2354-1296
Bộ sưu tập: Văn nghệ Quân đội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.