Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37575
Title: Bác Tô Hoài - thản nhiên như nước
Authors: Hồ, Anh Thái
Keywords: Bác Tô Hoài
Thản nhiên như nước
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 950 .- Tr.98-102
Abstract: Chúng tôi thường gọi ông cụ ấy là bác Tô Hoài. Không nói “nhà văn Tô Hoài”, không nói “ông Tô Hoài”, mà là bác Tô Hoài.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37575
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.