Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37579
Title: Tổng hợp một số bài tập hay về cấu hình Electron
Authors: Trịnh, Quang Cảnh
Keywords: Tổng hợp
Bài tập
Cấu hình Electron
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Tập. 357, Số 09 .- Tr.24-25,30
Abstract: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s¹. Viết cấu hình electron và xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn. Tính số electron độc thân của nguyên tử nguyên tố X ở trạng thái cơ bản.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37579
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
696.86 kBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.