Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37586
Title: Sử dụng hình về mô tả cho các thí nghiệm hóa học lớp 10
Authors: Trịnh, Ngọc Linh
Keywords: Hình vẽ
Thí nghiệm
Hóa học
Lớp 10
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Tập. 357, Số 09 .- Tr.26-30
Abstract: Hiện nay bài tập bằng hình vẽ còn quá ít, do vậy còn được sử dụng chưa nhiều. Tuy nhiên, đây là dạng bài tập mang tính trực quan, sinh động gắn liền với kiến thức và kĩ năng thực hành hóa học. Việc sử dụng mô hình, hình vẽ thực hiện đa dạng dưới các hình thức sau: Dùng mô hình, hình vẽ, sơ đồ... có đầy đủ chú thích sẽ là nguồn kiến thức để học sinh khai thác thông tin, hình thành kiến thức mới; Dùng hình vẽ, Sơ đồ... không có đầy đủ chú thích giúp học sinh kiểm tra các thông tin còn thiếu; Dùng hình vẽ, mô hình... không có chú thích nhằm yêu cầu học sinh phát hiện kiến thức ở mức độ khái quát hoặc kiểm tra kiến thức, kĩ năng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37586
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.