Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37597
Nhan đề: Những vấn đề đặt ra đối với hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội trong một Quốc hội chuyên nghiệp
Tác giả: Mai, Thị Mai
Từ khoá: Chuyên nghiệp
Hoạt động
Quốc hội
Ủy ban thường vụ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Luật học;Số 10 .- Tr.03-16
Tóm tắt: Ủy bản thường vụ Quốc hội của Việt Nam là một cơ quan đặc biệt, không phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Việc tồn tại Ủy ban thường vụ Quốc hội ở Việt Nam từ xưa đến nay được lí giải là do Quốc hội không hoạt động thường xuyên, nên phải thành lập một cơ quan mang tính chất thường trực cho Quốc hội. Bài viết tìm hiểu và lí giải sự ra đời của Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng như lí do khiến trong cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước của Việt Nam tồn tại loại hình cơ quan đặc thù với nhiều quyền hạn, vừa mang tính chất là cơ quan giúp việc của Quốc hội, vừa mang tính chất là một cơ quan độc lập. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra kiến nghị xem xét lại việc tồn tại của Ủy ban thường vụ Quốc hội hiện nay khi Quốc hội Việt Nam từng bước trở thành một Quốc hội hoạt động chuyên nghiệp.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37597
ISSN: 0868-3522
Bộ sưu tập: Luật học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
9.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.