Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37597
Title: Những vấn đề đặt ra đối với hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội trong một Quốc hội chuyên nghiệp
Authors: Mai, Thị Mai
Keywords: Chuyên nghiệp
Hoạt động
Quốc hội
Ủy ban thường vụ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 10 .- Tr.03-16
Abstract: Ủy bản thường vụ Quốc hội của Việt Nam là một cơ quan đặc biệt, không phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Việc tồn tại Ủy ban thường vụ Quốc hội ở Việt Nam từ xưa đến nay được lí giải là do Quốc hội không hoạt động thường xuyên, nên phải thành lập một cơ quan mang tính chất thường trực cho Quốc hội. Bài viết tìm hiểu và lí giải sự ra đời của Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng như lí do khiến trong cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước của Việt Nam tồn tại loại hình cơ quan đặc thù với nhiều quyền hạn, vừa mang tính chất là cơ quan giúp việc của Quốc hội, vừa mang tính chất là một cơ quan độc lập. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra kiến nghị xem xét lại việc tồn tại của Ủy ban thường vụ Quốc hội hiện nay khi Quốc hội Việt Nam từng bước trở thành một Quốc hội hoạt động chuyên nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37597
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.