Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37601
Title: Sự lưu hành virus gây hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn tại tỉnh Đắk Lắk năm 2013 – 2014
Authors: Nguyễn, Văn Thái
Hoàng, Thị Anh Phương
Phùng, Quốc Chướng
Keywords: Tỷ lệ nhiễm
PRRS
Lợn
ELISA
Đăk Lăk
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 89 .- Tr.91-95
Abstract: Nghiên cứu này nhằm mục đích kiểm tra sự phổ biến của vi rút gây ra Hội chứng hô hấp và sinh sản ở lợn (PRRS) ở lợn tại tỉnh Đắk Lắk. Tổng số 139 mẫu huyết thanh lợn đã được thử nghiệm để phát hiện virus PRRS với Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA). Kết quả cho thấy một tỷ lệ chung của virus PRRS là 73,38%. Tỷ lệ phần trăm dương tính của virus PRRS khác với 4 vùng của tỉnh Đắk Lắk, ở khu vực miền Trung với 86,96%, ở Tây Bắc với 72,97%, ở miền Đông với 69,77% và ở miền Nam với 38,46%. Tỷ lệ nhiễm virus PRRS trong chăn nuôi (80%) cao hơn so với quy mô gia đình nhỏ (61,22%). Tỷ lệ vi rút PRRS dương tính thay đổi từ các nhà lai tạo bao gồm cả các nhà lai tạo trong nước với 44,44% và lợn lai với 77,69%. Tỷ lệ nhiễm virus PRRS ở lợn nái, gà đẻ và lợn con lần lượt là 75%, 74,77% và 58,33%.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37601
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.