Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37607
Title: Hộ gia đình là nhân tố quan trọng để phục hồi nền kinh tế
Authors: Hedrick-Wong, Yuwa
Keywords: Hộ gia đình
Nhân tố quan trọng
Phục hồi nền kinh tế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Tập. 89, Số 10 .- Tr.22
Abstract: Những khó khăn ngày càng gia tăng trong thương mại toàn cầu khiến chi tiêu hộ gia đình và tiêu dùng nội địa càng đóng vai trò quan trọng hơn nữa đối với sự phục hồi kinh tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37607
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
430.51 kBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.