Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37607
Nhan đề: Hộ gia đình là nhân tố quan trọng để phục hồi nền kinh tế
Tác giả: Hedrick-Wong, Yuwa
Từ khoá: Hộ gia đình
Nhân tố quan trọng
Phục hồi nền kinh tế
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Forbes Việt Nam;Tập. 89, Số 10 .- Tr.22
Tóm tắt: Những khó khăn ngày càng gia tăng trong thương mại toàn cầu khiến chi tiêu hộ gia đình và tiêu dùng nội địa càng đóng vai trò quan trọng hơn nữa đối với sự phục hồi kinh tế.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37607
Bộ sưu tập: Forbes Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
430.51 kBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.