Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37639
Title: Khả năng sinh trưởng và sinh sản của gà Đông Tảo tại tỉnh Gia Lai
Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh
Dư, Thanh Vũ
Nguyễn, Thị Bích Liên
Keywords: Đông Tảo
Sinh trưởng
Sinh sản
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 388 .- Tr.67-72
Abstract: Trong nghiên cứu này, 100 gà Đông Tảo 1 ngày tuổi được nuôi theo hình thức bán chăn thả tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai để đánh giá khả năng sinh trưởng và sinh sản. Kết quả cho thấy, tỷ lệ nuôi sống đến 20 tuần tuổi là 86%; khối lượng cơ thể của gà trống và gà mái tại thời điểm 20 tuần tuổi lần lượt là 2.431,1 g và 1.977,4 g. Mức thu nhận và tiêu tốn thức ăn tương ứng là 60,74 g/con/ngày và 3,75 kg thức ăn/kg tăng khối lượng. Tuổi gà đẻ quả trứng đầu tiên là 164 ngày. Tỷ lệ đẻ và tỷ lệ ấp nở lần lượt là 30,00% và 59,66%.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37639
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.