Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37665
Title: Tạo sự đột phá bằng phát triển các cực đô thị kinh tế biển
Authors: Lê, Xuân Trường
Keywords: Đột phá
Phát triển
Đô thị
Kinh tế biển
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 228 .- Tr.28-31
Abstract: Với "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" (NQ 36-NQ/TW) của Chính phủ cần tính đến bài toán kiến tạo các "Cực đô thị kinh tế biển" như một sự đột phá và quyết sách. Theo TS.KTS Lê Xuân Trường, đây còn là vấn đề của thời đại trước thực tiễn Địa - Kinh tế-Chính trị - Lịch sử Việt Nam hiện nay. Việc kiến tạo các điểm nút tập trung thu hút được các dòng chảy kinh tế văn hóa xã hội, phát huy tiềm năng mở rộng thị trường trong và ngoài nước thông qua cực đô thị kinh tế biển là điểm khác biệt cốt lõi, là động lực mới, nâng cao sức cạnh tranh, chống lại sự tụt hậu, lạc hậu. Tuy nhiên, cần coi đó là một chiến lược mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37665
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.