Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37692
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng tro bay đến bê tông cường độ siêu cao với hệ thống cốt liệu mịn
Authors: Lê, Minh Sơn
Trần, Bá Việt
Keywords: Tro bay
Bê tông mác cao
Silica fume
Phụ gia hóa học
Bê tông
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.121-123
Abstract: Bê tông cường độ siêu cao là một thế hệ bê tông mới có tính chất vượt trội về chất lượng. Bê tông cường độ siêu cao đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho các công trình xây dựng như các tòa nhà cao tầng, dầm cầu, bê tông đúc sẵn, cầu, đường cao tốc, cấu kiện bản mỏng, hạng mục đặc biệt.... Vấn đề làm ra bê tông cường độ siêu cao từ nguồn nguyên liệu có sẵn ở miền Nam như tro bay, silica fume, cát, phụ gia hoạt tính, phụ gia hóa học, xi măng cường độ cao là vấn đề mà xã hội quan tâm đáp ứng như cho các công trình hiện đại. Đề tài đã đưa ra nghiên cứu ảnh hưởng tro bay đến cấp phối tối ưu cho bê tông mác siêu cao 138 MPa và có những đặc tính có tính vượt trội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37692
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.