Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37692
Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng tro bay đến bê tông cường độ siêu cao với hệ thống cốt liệu mịn
Tác giả: Lê, Minh Sơn
Trần, Bá Việt
Từ khoá: Tro bay
Bê tông mác cao
Silica fume
Phụ gia hóa học
Bê tông
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.121-123
Tóm tắt: Bê tông cường độ siêu cao là một thế hệ bê tông mới có tính chất vượt trội về chất lượng. Bê tông cường độ siêu cao đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho các công trình xây dựng như các tòa nhà cao tầng, dầm cầu, bê tông đúc sẵn, cầu, đường cao tốc, cấu kiện bản mỏng, hạng mục đặc biệt.... Vấn đề làm ra bê tông cường độ siêu cao từ nguồn nguyên liệu có sẵn ở miền Nam như tro bay, silica fume, cát, phụ gia hoạt tính, phụ gia hóa học, xi măng cường độ cao là vấn đề mà xã hội quan tâm đáp ứng như cho các công trình hiện đại. Đề tài đã đưa ra nghiên cứu ảnh hưởng tro bay đến cấp phối tối ưu cho bê tông mác siêu cao 138 MPa và có những đặc tính có tính vượt trội.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37692
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.219.103


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.