Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37697
Title: Các nhân tố ảnh hưởng và mô hình ước lượng hợp lý nhân viên công trường của nhà thầu thi công
Authors: Lê, Thị Mai trang
Nguyễn, Thị Khánh Ngân
Keywords: Ước lượng
Nhân viên
Nhà thầu
Quản lý dự án
Mô hình hồi quy.
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.128-131
Abstract: Các hoạt động của nhân viên trên công trường xây dựng rất đa dạng, từ khâu chuẩn bị bản vẽ, vật tư đến giảm sát thi công, quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng (QA-QC), quản lý khối lượng, kiểm tra an toàn... Việc xác định được số lượng hợp lý nhân viên công trường trong quá trình thi công giúp cho nhà thầu có thể lập kế hoạch sắp xếp nhân viên và dự báo được chi phí cho nhân viên từ giai đoạn đấu thầu. Trong nghiên cứu này, một bảng khảo sát được gửi đến các kỹ sư hiện đang làm việc ở các công trình dân dụng nhằm xác định các nhân tố có ảnh hưởng đến số lượng nhân viên trên công trường và tìm hiểu thực trạng bố trí nhân viên của nhà thầu và thu thập dữ liệu về số lượng nhân viên, quy mô, tính chất của công trình. Nghiên cứu xác định được 10 nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất đến số lượng nhân viên trên công trường, xây dựng được mô hình hồi quy dự báo tổng số nhân viên của nhà thầu với các biến độc lập là kinh phí của hợp đổng trong một tháng thi công và số tầng của công trình. Nghiên cứu giúp các nhà thầu có thêm cơ sở để đánh giá sự hợp lý của việc bố trí nhân viên ở công trường và dự báo nhân lực trong suốt quá trình thi công.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37697
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.