Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37701
Title: Ảnh hưởng của nhiệt độ cao đến các tính chất của chất kết dính được làm từ xi măng poóc lăng và tro bay
Authors: Lê, văn Trí
Đỗ, Thị Phượng
Vũ, Minh Đức
Nguyễn, Nhân Hòa
Keywords: Chất kết dính chịu nhiệt
Tro bay
Phế thải
Nhiệt độ cao
Vi cấu trúc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.132-136
Abstract: Bài báo thể hiện kết quả sử dụng phế thải tro bay (FA) và xi măng porland (OPC) chế tạo chất kết dính chịu nhiệt. Chín tỷ lệ về hàm lượng phụ gia/xi măng được nghiên cứu dưới ảnh hưởng của nhiệt độ cao 100, 200, 400, 600, 800 và 1000.oC. Các tính chất cơ học và vật lý như cường độ nén, khối lượng thể tích, độ cơ ngót được xác định sau khi làm nguội mẫu ở ngoài không khí. Phân tích vi cấu trúc bằng các phương pháp phân tích nhiệt vi sai (TGA), phân tích Rơnghen (XRD), kính hiển vi điện tử quét (SEM) cũng được giới thiệu trong bài báo này. Dựa vào phương pháp quy hoạch thực nghiệm, tìm được thành phần tối ưu chế tạo chất kết dính chịu nhiệt. Chất kết dính với hàm lượng tro bay chiếm 25,014% và 40,033% so với khối lượng xi măng có thể làm việc ở nhiệt độ 800°c và 1000.oC.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37701
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.