Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37707
Title: Học Bác sống tiết kiệm, ứng xử có nghĩa, có tình
Authors: Trần, Quốc Vượng
Keywords: Bác Hồ
Tiết kiệm
Học tập
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 6 .- Tr.3-6
Abstract: Ngày 16-5-2018, Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đây mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã diễn ra tại Hà Nội. Đồng chí TRAN QUỐC VƯỢNG, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Tạp chí Tuyên giáo xin trích đăng bàl phát biểu này. Đầu đề do Tạp chí Tuyên giáo đặt.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37707
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.81 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.