Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37707
Nhan đề: Học Bác sống tiết kiệm, ứng xử có nghĩa, có tình
Tác giả: Trần, Quốc Vượng
Từ khoá: Bác Hồ
Tiết kiệm
Học tập
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tuyên giáo;Số 6 .- Tr.3-6
Tóm tắt: Ngày 16-5-2018, Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đây mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã diễn ra tại Hà Nội. Đồng chí TRAN QUỐC VƯỢNG, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Tạp chí Tuyên giáo xin trích đăng bàl phát biểu này. Đầu đề do Tạp chí Tuyên giáo đặt.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37707
ISSN: 1859-2295
Bộ sưu tập: Tuyên giáo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.81 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.