Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37714
Nhan đề: Giáo dục liêm, chính với cán bộ, Đảng viên - việc cấp thiết giữ đảng trường tồn
Tác giả: Bùi, Thế Đức
Từ khoá: Liêm, chính
Cán bộ
Đảng viên
Xây dựng đảng
Giáo dục
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tuyên giáo;Số 6 .- Tr.7-9
Tóm tắt: Một loạt cán bộ, đảng viên, trong đó nhiều người giữ cương vị lãnh đạo cao sa ngã, vi phạm pháp luật và kỷ luật Đảng thời gian qua đặt ra yêu cầu cấp thiết cần tăng cường giáo dục liêm, chính đối với những “công bộc của dân”.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37714
ISSN: 1859-2295
Bộ sưu tập: Tuyên giáo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.