Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37715
Title: Quy hoạch thành phố thông minh
Authors: Lương, Tú Quyên
Lê, Nhã Phương
Keywords: Thành phố thông minh
Quy hoạch đô thị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.141-143
Abstract: Đô thị thông minh là một trong số những mô hình đô thị đang được nghiên cứu áp dụng tương đối rộng rãi ở nhiều quốc gia trong thời gian gần đây. Khác với các loại mô hình đô thị đang thịnh hành, đô thị thông minh dựa vào nền tảng khoa học công nghệ và trí tuệ của con người để hướng đến một môi trường sống tốt đẹp hơn cho người dân đô thị. Bài viết phân tích những đặc điểm, yêu cầu căn bản cùng những ưu điểm và hạn chế của đô thị thông minh, góp phần dể hiểu một cách sâu sắc về bản chất mô hình đô thị này. Đồng thời khuyến nghị những giải pháp áp dụng mô hình đô thị thông minh như thế nào cho phù hợp với các điều kiện thực tiễn của Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37715
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.57 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.