Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37722
Title: Tổ chức không gian xanh trong các khu công nghiệp tập trung ở Việt Nam
Authors: Ngô, Thám
Keywords: Không gian xanh
Khu công nghiệp
Đô thị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.148-149
Abstract: Cây xanh, mặt nước là những yếu tố quan trọng trong việc cải thiện môi trường, đóng góp giá trị thẩm mỹ cho các khu công nghiệp nói riêng và cho đô thị nói chung. Tuy nhiên nhiều khu công nghiệp hiện nay không gian xanh chưa được quan tâm đúng mức. Trong quy hoạch và xây dựng các khu công nghiệp hiện nay, mật độ xây dựng thường bị đẩy lên mức tối đa vì vậy việc sử dung quỹ đất dành cho không gian xanh còn bị hạn chế. Vì vậy nghiên cứu giải pháp tổ chức không gian xanh trong các khu công nghiệp là vô cùng cấp thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37722
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.87 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.