Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37729
Title: Đạo đức và pháp quyền - Sự đảm bảo cao nhất trong giám sát, phản biện xã hội của báo chí
Authors: Thu Hằng
Minh Thế
Keywords: Đạo đức và pháp quyền
Giám sát
Phản biện xã hội
Báo chí
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 6 .- Tr.16-19
Abstract: Dưới góc nhìn của một chuyên gia, nhà báo có nhiêu kinh nghiệm trong hoạt động quản ]ý cũng như chuyên môn, Nhà báo, TS. NHỊ LÊ, Phó Tổng biên tập Tạp chí cộng sản đã có cuộc trao đổi với phóng viên Tạp chí Tuyên giáo về một số vấn đề xung quanh chức năng giám sát, phản biện xã hội của báo chí cách mạng Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37729
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.