Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37732
Title: Hiệu quả cách chấn của nhà khung bê tông cốt thép sử dụng gối cách chấn đàn hồi cốt sợi frei chịu động đất
Authors: Ngô, Văn Thuyết
Nguyễn, Văn Thắng
Keywords: Hệ cách chấn
Nhà khung BTCT
Gối cách chấn đàn hồi FREI
Gia tốc sàn
Lực cắt chân cột
Động đất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.150-153
Abstract: Gối cách chấn đàn hồi là một phương pháp hữu hiệu để giảm hư hỏng cho công trình chịu động đất. Gối cách chấn đàn hồi cốt sợi FREI là một dạng gối cách chấn đàn hồi tương đối mới với trọng lượng nhẹ và giá thành rẻ hơn gối cách chấn đàn hồi thông thường. Gối FREI được kỳ vọng sử dụng cho công trình dân dụng trung và thấp tầng. Nghiên cứu này trình bày ứng xử của nhà khung bê tông cốt thép (BTCT) chịu động đất bằng phương pháp phân tích mô hình số trong hai trường hợp: Nhà móng cứng và nhà sử dụng gối cách chấn FREI. Kết quả phân tích cho thấy gia tốc sàn, chuyển vị tương đối từng tầng và lực cắt chân cột của nhà sử dụng gối cách chấn FREI giảm đáng kể so với giá trị tương ứng ở nhà móng cứng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37732
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.228.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.