Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37736
Title: Xây dựng Tạp chí Luật học trở thành tạp chí khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế - Lí luận, thực trạng và giải pháp
Authors: Trần, Thái Dương
Keywords: Giải pháp
Lí luận
Tạp chí khoa học
Thực trạng
Tiêu chuẩn quốc tế
Xây dựng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 10 .- Tr.74-88
Abstract: Nâng cao chất lượng, xây dựng tạp chí khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế là xu thế tất yếu trong hoạt động nghiên cứu, xuất bản tạp chí khoa học của các trường đại học, viện nghiên cứu ở các nước trên thế giới, trong đó Việt Nam cũng không thể đứng ngoài cuộc. Trên cơ sở phân tích làm rõ các khái niệm: tạp chí khoa học quốc tế, tiêu chuẩn tạp chí khoa học quốc tế, xây dựng tạp chí khoa học quốc tếm bài viết đề xuất 5 nhóm giải pháp cơ bản nhằm thực hiện nội dung xây dựng Tạp chí luật học của Trường Đại học Luật Hà Nội trở thành tạp chí khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế gồm: 1) Xây dựng Hội đồng biên tập và đội ngũ cộng tác viên theo tiêu chuẩn quốc tế; 2) Xây dựng chính sách phản biện, biên tập bài theo tiêu chuẩn quốc tế; 3) Xây dựng yêu cầu về nội dung, hình thức bài theo tiêu chuẩn quốc tế; 4) Xây dựng quy tắc thể hiện thể hiện thông tin về Tạp chí, trang thông tin điện tử, nội dung hoạt động trực tuyến của Tạp chí theo tiêu chuẩn quốc tế; 5) Xây dựng chế độ xuất bản định kì theo tiêu chuẩn quốc té.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37736
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.