Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37741
Title: Chiến lược kiểm soát thông gió tự nhiên thông minh trong công trình kiến trúc
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Chiến lược
Kiểm soát thông gió
Tự nhiên
Thông minh
Công trình kiến trúc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 298 .- Tr.27-31
Abstract: Kiểm soát thông gió tự nhiên không đòi hỏi bất cứ chỉ dẫn nào, cách vận hành cũng hoàn toàn rõ ràng và quen thuộc với tất cả mọi người, do đó nó không phải là chủ đề của nghiên cứu này. Tuy nhiên, việc vận hành một cách tự động hệ thống thông gió tự nhiên lại đòi hỏi có sự kết hợp công nghệ của nhiều lĩnh vực. Hiện nay, chưa có những nguyên tắc chung để định hướng việc thiết kế các hệ thống kiểm soát thông gió tự nhiên một cách tự động trong các tòa nhà. Trong khi đó, sự phát triển nhanh chóng của các loại hình nhà thông minh với yêu cầu tự động kiểm soát các hệ thống kỹ thuật, trong đó có việc tổ chức thông gió tự nhiên, khiến cho việc nghiên cứu về chiến lược kiểm soát thông gió tự động càng trở nên cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37741
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.