Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37745
Title: Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch sinh thái nhân văn tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Authors: Trần, Xuân Miễn
Nguyễn, Thị Huyền Trang
Keywords: Du lịch sinh thái
Sinh thái nhân văn
Nông nghiệp nông thôn
Huyện Lương Tài
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 388 .- Tr.124-131
Abstract: Ngày nay con người không chỉ quan tâm đến sản xuất và tiêu dùng sản phẩm mà ngày càng quan tâm hơn đến chất lượng cuộc sống. Đây là tiền dề và xu hướng để phát triển nhiều loại hình du lịch, đặc biệt là các loại hình du lịch sinh thái, du lịch sinh thái nhân văn. Điều này mở ra cơ hội cho nhiều địa phương để chuyển dịch nhanh từ kinh tế nông nghiệp sang dịch vụ. Bài báo này tập trung phân tích, đánh giá tiềm năng và đề xuất một số định hướng phát triển du lịch sinh thái nhân văn tại huyện Lương Tài - một huyện thuần nông của tỉnh Bắc Ninh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37745
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.116.201


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.