Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37746
Title: Mô hình phần tử hữu hạn của sàn phẳng bê tông cốt thép chịu uốn và xoắn
Authors: Nguyễn, Mai Chí Trung
Keywords: Phần tử hữu hạn
Độ cứng chống xoắn
Phân tích phi tuyến
Sàn bê tông cốt thép
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.173-176
Abstract: Bài báo này trình bày kết quả phân tích các mô hình thí nghiệm sàn phẳng bê tông cốt thép chịu uốn và xoắn, các mô hình vật liệu thường dùng trong phân tích dẻo, từ đó xây dựng mô hình phần tử hữu hạn để mô phỏng sự làm việc của sàn có kể đến yếu tố phi tuyến vật liệu, ứng xử của sàn từ lúc sàn chịu tải trọng tác dụng cho đến lúc sàn bị phá hoại được trình bày thông qua quan hệ tải trọng - độ võng, đồng thời độ cứng chống xoắn của sàn cũng được xác định.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37746
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.5 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.39.7


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.