Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37749
Title: Những nhân tố tác động tới điều chỉnh chính sách đối ngoại của Nhật Bản tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương hai thập niên đầu của thế kỷ XXI
Authors: Đặng, Hoàng Hà
Keywords: Chính sách đối ngoại
Điều chỉnh chính sách
Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
Nhật Bản
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 10 .- Tr.42-51
Abstract: Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của nền kinh tế lớn hàng đầu trên thế giới như Nhật Bản có những tác động khiến các quốc gia khác trong khu vực không thể bỏ qua trong quá trình hoạch định chính sách của mình. Do đó, việc xem xét các nhân tố tác động tới điều chỉnh chính sách đối ngoại có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá về những điều chỉnh này của Nhật Bản.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37749
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.02 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.