Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37751
Title: Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử dầm bê tông đặt cốt thép - cốt thanh thuỷ tinh hỗn hợp
Authors: Nguyễn, Phan Duy
Võ, Hùng Linh
Nguyễn, Triệu Vĩ
Võ, Lương Huyền Vân
Lê, Ngọc Tuấn
Keywords: Dầm bê tông
Cốt hỗn hợp
Cốt thép
Cốt thanh thuỷ tinh
Uốn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.177-179
Abstract: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm ứng xử của dầm bê tông đặt cốt thép-cốt thanh thuỷ tinh (GFRP) hỗn hợp, trong đó cốt GFRP được cấu tạo ở lớp dưới (gân mép ngoài cùng của vùng bê tông chịu kéo), cốt thép được cấu tạo ở sâu lớp thứ 2 với lớp bê tông bảo vệ đảm bảo yêu cầu cho kết cấu bê tông cốt thép trong môi trường ăn mòn theo TCVN 9346:2012. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bổ sung cốt thép chịu lực làm tăng độ cứng của dầm bê tông đặt cốt GFRP, tăng khả năng chịu lực, giảm độ võng. So với dầm bê tông đặt cốt GFRP, sau khi xuất hiện vết nứt, độ cứng của dầm bê tông đặt cốt hỗn hợp giảm không đáng kể, điều đó thể hiện qua sự phát triển độ võng sau khi nứt.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37751
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.